Spolupráce KAR group se společností GEOKOD Rail

Nyní je vyvinut a ve výrobě systém měření dráhy označený GG-05 VBP. Jedná se o univerzální systém, který umožňuje:

– měření prostorové polohy osy koleje a její srovnání s projektem trati

– on line vyhodnocení při rektifikaci pevné jízdní dráhy (slab track)

– generování výstupů pro podbíjecí stroje

– pro údržbu a kontrolu stávajících tratí

Jak jsme zmínili na začátku tohoto článku, my se podílíme na tomto zařízení konstrukčními a technologickými subdodávkami. Převážně se jedná o výrobu z hliníkových materiálů, technického plastu a nerezové oceli. Konkrétně jsou to tyto díly:

Přejeme firmě GEOKOD Rail s.r.o., aby měl výrobek úspěch doma i ve světě a my se mohli dále podílet na výrobě jednotlivých komponent tohoto zařízení nebo spolupracovat v dalších projektech, které bude firma GEOKOD Rail s.r.o. vyvíjet.

Galerie